อย่ารอให้เรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น เพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นด้วยระบบสแกนใบหน้า

ปัจจุบันนี้ภัยร้ายมาในหลากหลายรูปแบบ เทคโนโลยีต่างๆ จึงสำคัญ เพราะสามารถลดภัยร้ายที่เรามองไม่เห็น แต่เทคโนโลยีสามารถตรวจจับได้ อย่างระบบสเเกนใบหน้าของ Face Connect ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว แต่จะมีคุณสมบัติอะไรบ้างตามมาดูกันเลย

ระบบสแกนหน้า (Facial Recognition) เป็นระบบการจัดการข้อมูล บุคลากร และควบคุมการเข้าออก โดยการใช้ใบหน้า มีโปรแกรมระบบจัดการจากส่วนกลางทำงานผ่านเว็บ โดยสามารถทำการเชื่อมต่อกับระบบด้านบุคคลอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย และมีความแม่นยำสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งสามารถแบล็คลิสต์บุคคลที่เป็นอันตรายกับองค์กรได้ และระบบสแกนใบหน้าสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้อีกด้วย

โดยข้อดีของ Face Connect จะมีโปรแกรมแสดง Dashboard ข้อมูลบุคคลทั้งหมด แสดงจํานวนอุปกรณ์ทั้งหมด แสดงจํานวนบุคคลที่มีการเข้างานของวันที่ปัจจุบัน แสดงรายการ การเข้า-ออก และแสดงรายการ รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ อีกด้วย

ทุกคนคงเห็นคุณสมบัติของระบบสแกนใบหน้า Face Connect ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทำให้องค์กรของคุณมีความปลอดภัย และ HR ก็สามารถทำงานได้สะดวก ด้วยระบบที่มีมาตราฐานสากลอีกด้วย