สัมภาษณ์คุณธนัช Customer Service Support Assistant Manager N.V.K. INTER CO.,LTD. https://www.youtube.com/watch?v=86JUKsRVFV0 สัมภาษณ์คุณธนัช Customer Service Support Assistant Manager […]
สัมภาษณ์คุณธนวิชญ์ ผู้บริหาร Horganice – โปรแกรมจัดการหอพัก ระบบจัดการหอพักที่จะทำให้คุณเป็น “เสือนอนกิน” https://www.youtube.com/watch?v=B8DHw6v9xak&t=27s สัมภาษณ์คุณธนวิชญ์ ผู้บริหาร Horganice  – โปรแกรมจัดการหอพัก ระบบจัดการหอพักที่จะทำให้คุณเป็น “เสือนอนกิน”   […]