ปัจจุบันนี้ภัยร้ายมาในหลากหลายรูปแบบ เทคโนโลยีต่างๆ จึงสำคัญ เพราะสามารถลดภัยร้ายที่เรามองไม่เห็น แต่เทคโนโลยีสามารถตรวจจับได้ อย่างระบบสเเกนใบหน้าของ Face Connect ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว แต่จะมีคุณสมบัติอะไรบ้างตามมาดูกันเลย ระบบสแกนหน้า (Facial Recognition) เป็นระบบการจัดการข้อมูล บุคลากร และควบคุมการเข้าออก […]