smartmockups_ktsdffi1-2

ระบุตัวตนอย่างแม่นยำ โดยใช้ใบหน้าความแม่นยำสูงถึง 99.5%

  • สามารถสแกนได้แม้จะใส่หน้ากากอนามัยตรวจสอบได้พร้อมกันสูงสุด 3 ใบหน้า
  • ใช้เวลาตรวจสอบเพียง 0.2 วินาที/ใบหน้าLiveness Detection
  • ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นใบหน้าจริงหรือไม่

Comments are closed