smartmockups_ktsdffi1-2

ดึงข้อมูลไฟล์ Excel พร้อมกราฟฟิกแดชบอร์ด

  • แสดงผลการเข้า – ออกในรูปแบบของกราฟ
  • แสดงจำนวนครั้งในการเข้า – ออก ของแต่ละอุปกรณ์
  • รายงานในรูปแบบไฟล์ Excel
  • สามารถดูรายงานการเข้า – ออกสถานที่ย้อนหลัง แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
  • Auto Report สามารถกำหนดการตั้งค่าส่งข้อมูลอัตโนมัติ แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ผ่าน Line หรือ E-mail

Comments are closed